Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Γενικές Παρεμβάσεις - Σχόλια

8ος Μύθος

Μύθος 8ος: Στόχος του νόμου περί αξιολόγησης είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικού συστήματος.
Πραγματικότητα:
Στόχος του νόμου είναι (τουλάχιστο όπως διαφαίνεται μέχρι σήμερα) να δείξουμε στους Ευρωπαίους πως έχουμε αξιολόγηση. Πολλά προβλήματα είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που απαιτείται και δεν υπάρχει, είναι όραμα για βελτίωση που σημαίνει αυτόματα και ανάληψη του κόστους αντιμετώπισης των προβλημάτων και όχι μια αξιολόγηση για την εκ νέου καταγραφή τους.

7ος Μύθος

Μύθος 7ος:Δεν έγινε διάλογος για την δημιουργία του συστήματος αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:
Η Πανεπιστημιακή κοινότητα έδειξε πως δεν θέλει να συμμετέχει σε διάλογο περί της αξιολόγησης.

6ος Μύθος

Μύθος 6ος:Το Πανεπιστήμιο Πάτρας έχει σύστημα αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:
Το Πανεπιστήμιο Πάτρας δεν έχει σύστημα αξιολόγησης.

5ος Μύθος

Μύθος 5ος:Τηρήθηκαν Αξιοκρατικές διαδικασίες στην σύσταση της ΑΔΙΠ
Πραγματικότητα:
«Και άλλες επιλογές της κ. Γιαννάκου ήταν αμφιλεγόμενες. Π.χ., αυτή του κ. Αμούργη στη θέση του προέδρου της ΑΔΙΠ. Έχει ειπωθεί, και εύλογα, ότι ο κ. Αμούργης στερείται της αίγλης που απαιτεί αυτή η θέση. Υπάρχουν δεκάδες πιο κατάλληλα άτομα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.» Greek University ReformForum

4ος Μύθος

Μύθος 4ος: Η βιομηχανία και η αγορά θα ελέγχουν την διαδικασία αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:«Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει η Ακαδηµαϊκή Μονάδα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου της µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής,..." link

3ος Μύθος

Μύθος 3ος: Τα όργανα των Ακαδημαϊκών μονάδων υποκαθίστανται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
Πραγματικότητα:
«Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται ... η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ….link

2ος Μύθος

Μύθος 2ος : Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας παρεμβαίνει στην λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Πραγματικότητα:

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας «έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν." link

1ος Μύθος

Μύθος 1ος: Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας είναι όργανο της Κυβέρνησης

Πραγματικότητα: Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας είναι ανεξάρτητη αρχή και αναφέρεται στη Βουλή των Ελλήνων.

Μύθοι και Πραγματικότητα

H σημαντικότερη συνεισφορά του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη της Ελληνικής κοινωνίας χαρακτηρίζεται από την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει στη νέα γενιά.
Παρά την ψήφιση το σχετικού νόμου μόνο 54 τμήματα Πανεπιστημίων έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή του ενεργοποιώντας την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Τα επιχειρήματα πολλά όπως και οι Μύθοι πολλοί και από τις δύο πλευρές. Αναμφισβήτητα όμως η κριτική και η αξιολόγηση είναι οι βασικοί μηχανισμοί αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανεξάρτητα από την όποια κριτική του αντίστοιχου νόμου το Ελληνικό Δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να υιοθετήσεις διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της και την αποδοχή της βασικής αρχής της κοινωνικής λογοδοσίας.

Για κάθε ένα από τους Μύθους που θα καταγράφονται στην σελίδα αυτή θα δημιουργείται ένα νέο ποστ για συζήτηση επί αυτού.


Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας

"Η Α.ΔΙ.Π. εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν." link