Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Προβληματισμοί και Σχόλια

Σχόλια επί του προβληματισμού σχετικά με το θέμα της Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Σ. του ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας