Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Προβληματισμοί και Σχόλια

Σχόλια επί του προβληματισμού σχετικά με το θέμα της Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Σ. του ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Γενικές Παρεμβάσεις - Σχόλια

8ος Μύθος

Μύθος 8ος: Στόχος του νόμου περί αξιολόγησης είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικού συστήματος.
Πραγματικότητα:
Στόχος του νόμου είναι (τουλάχιστο όπως διαφαίνεται μέχρι σήμερα) να δείξουμε στους Ευρωπαίους πως έχουμε αξιολόγηση. Πολλά προβλήματα είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που απαιτείται και δεν υπάρχει, είναι όραμα για βελτίωση που σημαίνει αυτόματα και ανάληψη του κόστους αντιμετώπισης των προβλημάτων και όχι μια αξιολόγηση για την εκ νέου καταγραφή τους.

7ος Μύθος

Μύθος 7ος:Δεν έγινε διάλογος για την δημιουργία του συστήματος αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:
Η Πανεπιστημιακή κοινότητα έδειξε πως δεν θέλει να συμμετέχει σε διάλογο περί της αξιολόγησης.

6ος Μύθος

Μύθος 6ος:Το Πανεπιστήμιο Πάτρας έχει σύστημα αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:
Το Πανεπιστήμιο Πάτρας δεν έχει σύστημα αξιολόγησης.

5ος Μύθος

Μύθος 5ος:Τηρήθηκαν Αξιοκρατικές διαδικασίες στην σύσταση της ΑΔΙΠ
Πραγματικότητα:
«Και άλλες επιλογές της κ. Γιαννάκου ήταν αμφιλεγόμενες. Π.χ., αυτή του κ. Αμούργη στη θέση του προέδρου της ΑΔΙΠ. Έχει ειπωθεί, και εύλογα, ότι ο κ. Αμούργης στερείται της αίγλης που απαιτεί αυτή η θέση. Υπάρχουν δεκάδες πιο κατάλληλα άτομα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.» Greek University ReformForum

4ος Μύθος

Μύθος 4ος: Η βιομηχανία και η αγορά θα ελέγχουν την διαδικασία αξιολόγησης.
Πραγματικότητα:«Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαµορφώσει η Ακαδηµαϊκή Μονάδα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούµενου έργου της µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής,..." link