Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

1ος Μύθος

Μύθος 1ος: Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας είναι όργανο της Κυβέρνησης

Πραγματικότητα: Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας είναι ανεξάρτητη αρχή και αναφέρεται στη Βουλή των Ελλήνων.

1 σχόλιο:

Logic είπε...

Η ΑΔΙΠ στελεχώνεται από 13 μέλη,
6 είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων που προτάθηκαν από τη Σύνοδο Πρυτάνεων,
4 μέλη ΕΠ ΤΕΙ που προτάθηκαν από τη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ,
ένα εκπρόσωπο των ερευνητών,
ένα εκπρόσωπο της κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων
και τον Πρόεδρό της, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας.