Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

2ος Μύθος

Μύθος 2ος : Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας παρεμβαίνει στην λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Πραγματικότητα:

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας «έχει ως αποστολή την υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα αυτόν." link

1 σχόλιο:

Logic είπε...

«Ο ρόλος της Α.Ι.Π. είναι να συνδράµει τα Ιδρύµατα κατά την εισαγωγή του νέου θεσµού»
«Τα ̟Προτεινόµενα δελτία είναι µόνον ενδεικτικά και µ̟πορούν να τρο̟πο̟ποιηθούν κατά την κρίση των Ακαδηµαϊκών Μονάδων ή και να αντικατασταθούν µε ο̟ποιαδή̟οτε άλλη µέθοδο κρίνεται π̟ροσφορότερη α̟πό την ΟΜ.Ε.Α. για τη συλλογή και α̟πογραφή των α̟παιτούµενων στοιχείων.»
http://www.adip.gr/files/OdigosEfarmogisKritirion_v1.pdf