Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

3ος Μύθος

Μύθος 3ος: Τα όργανα των Ακαδημαϊκών μονάδων υποκαθίστανται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
Πραγματικότητα:
«Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται ... η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ….link

1 σχόλιο:

Logic είπε...

«Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται κατά τον Ν. 3374/2005 σε επίπεδο Ακαδηµαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης, η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ….

Όλα τα παραπάνω όργανα έχουν χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό-ρυθµιστικό. Η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διασφάλιση της ποιότητας στις Ακαδηµαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύµατα ανήκει στα ισχύοντα αρµόδια όργανά τους, τα οποία δεν υποκαθίστανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις ΜΟ_ΙΠ, ΟΜΕΑ, και ΕΕΑ.»
http://www.adip.gr/files/EnimerotikoADIP_v3.pdf