Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

5ος Μύθος

Μύθος 5ος:Τηρήθηκαν Αξιοκρατικές διαδικασίες στην σύσταση της ΑΔΙΠ
Πραγματικότητα:
«Και άλλες επιλογές της κ. Γιαννάκου ήταν αμφιλεγόμενες. Π.χ., αυτή του κ. Αμούργη στη θέση του προέδρου της ΑΔΙΠ. Έχει ειπωθεί, και εύλογα, ότι ο κ. Αμούργης στερείται της αίγλης που απαιτεί αυτή η θέση. Υπάρχουν δεκάδες πιο κατάλληλα άτομα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.» Greek University ReformForum

1 σχόλιο:

Logic είπε...

Ο μύθος αυτός (αν η ευθύνη επιρρίπτεται στην Κυβέρνηση) αφορά μόνο την επιλογή του Προέδρου της επιτροπής καθώς η ΑΔΙΠ στελεχώνεται από 13 μέλη,
6 είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων που προτάθηκαν από τη Σύνοδο Πρυτάνεων,
4 μέλη ΕΠ ΤΕΙ που προτάθηκαν από τη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ,
ένα εκπρόσωπο των ερευνητών,
ένα εκπρόσωπο της κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων
και τον Πρόεδρό της, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας.