Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Γενικές Παρεμβάσεις - Σχόλια

2 σχόλια:

Logic είπε...

Από email συναδέλφου "Αυτό το οποίο διαφοροποιεί ένα Πανεπιστήμιο από ένα
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν είναι μόνο η διδασκαλία αλλά και η
παραγωγή καινούριας γνώσης δηλαδή η έρευνα. Άρα, θεωρώ, ότι δεν αρκεί μόνο η αξιολόγηση του διδακτικού έργου. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και του αντίστοιχου ερευνητικού. "

Logic είπε...

Συμφωνώ απόλυτα. Δεν αναφέρομαι σε αυτό για δυο λόγους
Α) η αξιολόγηση του γίνεται σε κάποιο βαθμό (ή θα έπρεπε να γίνεται) κατά τις διαδικασίες κρίσης για εξέλιξη (από όπου κακώς εξαιρείται η Α βαθμίδα)
Β) δεν ξέρω αν έχει μελλον η ερευνα σε ένα ίδρυμα όταν δεν παράγει νέους υποψήφιους ερευνητές με καλή υποδομή και ταυτόχρονα δυστυχώς για το Πανεπιστήμιο μας δεν έχει την πολυτέλεια να προσελκύσει εξωτερικούς.